Ingrediënten voor een kansrijke toekomst voor jongeren
Kansrijk Wonen presenteert handleiding

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Nunspeet presenteerde de Stichting Kansrijk Wonen een compacte handleiding van haar werkwijze. Het document is geschreven door de twee vakdocenten Els Bos en Tanja van der Vinne van Hogeschool VIAA uit Zwolle. De handleiding geeft een kijkje in de keuken van Stichting Kansrijk Wonen. Dit geeft gemeenten en organisaties de mogelijkheid om ideeën op te doen hoe hulp aan jongeren op een nieuwe manier georganiseerd kan worden. Kansrijk Wonen biedt op een laagdrempelige wijze hulp aan jongeren in de vorm van woonruimte in combinatie met coaching. In een Kansrijk Wonen huis wonen drie jongeren en een hoofdbewoner. De groep jongeren die een beroep doet op Kansrijk Wonen is zeer divers.

De stichting is begonnen als een initiatief van inwoners van de gemeente Nunspeet met een hart voor jongeren die tussen wal en schip dreigden te raken. De Noord Veluwse gemeenten waaronder de gemeenten Harderwijk, Oldebroek en Nunspeet hebben al ver vóór de ontwikkelingen in de jeugdzorg mogelijkheden gecreëerd om het initiatief op een hoger plan te tillen. Inmiddels zijn er zeven huizen verspreid over vijf gemeenten en neemt de belangstelling voor de werkwijze toe. Binnenkort worden daar nog drie huizen aan toegevoegd.

Binnen Kansrijk Wonen vervullen betrokken vrijwilligers een belangrijk rol in de coaching van de jongeren. Door de inzet van vrijwillige coaches ontstaan er vriendschappelijke contacten voor een langere periode of zelfs voor het leven. Voor jongeren met een klein of kwetsbaar netwerk is dit cruciaal in het proces om hun leven op orde te krijgen.

Wat Kansrijk Wonen uniek in Nederland maakt is dat het geen vorm van zorg is. Jongeren worden geen cliënt met een dossier maar zijn jongeren die aan de slag gaan om hun situatie te veranderen. De hoofdvragen die leidend zijn bij een aanmelding zijn: Waar loop je vast? Wat wil je bereiken en wat heb je daarbij nodig? Door op deze wijze aan de slag te gaan, verandert een uitzichtloze situatie in een kansrijke toekomst en wordt er vaak voorkomen dat er een zorgindicatie wordt aangevraagd.

De aanpak van Kansrijk Wonen heeft er aan bijgedragen dat veel jongeren hun leven een andere wending hebben gegeven. Ruim 80 % van de jongeren heeft na 12 tot 15 maanden hun leven weer op de rit en is capabel om zelfstandig verder te gaan.

Met de gepresenteerde handleiding hoopt Stichting Kansrijk Wonen gemeenten en organisaties handvatten te geven om vanuit een andere visie jongeren te ondersteunen die vast lopen. “Dat we kiezen voor een benaming als handleiding en niet voor een methodiekomschrijving is een bewuste keuze” verteld Eva Petra Simon van Kansrijk Wonen. “De werkwijze van Kansrijk Wonen is dynamisch en beweegt mee met de wereld van de jongeren en de ontwikkelingen in de samenleving. Ook de handleiding ontwikkelt daar in mee. Met dit proces laten we zien dat we samen leren en groeien”.

Bij Kansrijk Wonen is er geen sprake van een specifieke doelgroep. De mix van jongeren zorgt dat er een constructieve interactie op gang komt. Zo kunnen er in een huis jongeren wonen met schulden en sociale problemen en jongeren die net in Nederland zijn aangekomen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. “Bij Kansrijk Wonen gaat het er niet om welke problemen er spelen. Het gaat er om of een jongere bereid is een plan te maken om de problemen aan te pakken en coaching daarbij te accepteren. Als dat het geval is dat hebben we de juiste ingrediënten voor een kansrijk traject” aldus Lambert Jongetjes, teamleider en coördinator van Kansrijk Wonen.