Handleiding

Kansrijk Wonen biedt tijdelijke huisvesting voor jonge mensen die zelfstandig willen wonen. Het gaat om jongeren bij wie het thuis of op school niet zo lekker gaat. Ze willen graag op zichzelf, maar een beetje ondersteuning zou welkom zijn. In een huis van Kansrijk Wonen kunnen deze jongeren ongeveer een jaar terecht. Na een jaar kunnen ze meestal helemaal op eigen benen staan.

Een goede beschrijving van de werkwijze (strategie) van Kansrijk Wonen is van groot belang voor toepasbaarheid en overdraagbaarheid. Een beschrijving van de werkwijze zou voldoende handvatten moeten geven voor de toepassing: hulpverleners moeten in de praktijk goed uit de voeten kunnen met de handleiding. Door een heldere beschrijving in een handleiding is de werkwijze Kansrijk Wonen ook overdraagbaar: uitvoerende medewerkers kunnen op basis van de handleiding en een training de werkwijze uitvoeren. De handleiding is opgesteld aan de hand van het format voor methodiekbeschrijvingen zoals het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) dit voorschrijft.

Interesse om de handleiding in te zien? Stuur een mail naar info@kansrijk-wonen.nl

 

Heb je vragen over Kansrijk Wonen?

Neem contact op, wij helpen je graag verder.