Vanaf 1 januari 2021 zette Kansrijk Wonen in Hellevoetsluis haar eerste deur open voor jongeren tussen de 17-25 jaar die een duwtje in de rug nodig hebben. Dit is daarnaast ook de eerste woning in provincie Zuid Holland. De woning staat in een gewone wijk in Hellevoetsluis waar zowel gezinnen als ouderen wonen. Een ideale plek om jezelf verder te ontwikkelen!

Huiscoördinator Wendy van der Hoek vertelt: ‘Bezig zijn met kansen en mogelijkheden. Richting de jongeren vooral benadrukken wat goed gaat en de jongeren laten nadenken over wat er beter mag gaan en wat de jongeren nog willen leren en daar ondersteunend in te zijn. Ik vind het een voorrecht om van zoiets moois onderdeel van te zijn.’