Twee groepen van vier studenten van Hogeschool VIAA Zwolle presenteerden hun afstudeeronderzoek aan het team van Kansrijk Wonen.

De eerste groep verdiepte zich in de wereld van de hulpverlener en verwijzers. Wat maakt dat hulpverleners voor een bepaalde vorm van zorg kiezen voor jongeren die zelfstandig willen wonen maar dit nog niet kunnen. Het onderzoek geeft een goed beeld van welke factoren daarbij bepalend zijn voor hulpverleners. Opvallend daarbij was dat in het rijtje van 5 factoren die een rol spelen de problematiek van de jongere op 1 staat en de persoonlijke voorkeur van de jongere voor een vorm van hulpverlening op plaats 4. Werk aan de winkel voor Kansrijk Wonen waarbij de kansen van jongeren centraal staan.

De andere groep ging met jongeren in gesprek op zoek naar het antwoord op de vraag wat hebben jullie nodig om zelfstandig te kunnen wonen. Door deze twee onderzoeken na elkaar te presenteren kwam er een boeiend gesprek op gang over verschillen tussen jongeren uit de stad en uit een dorp en de inzet van het netwerk. Een mooie uitkomst is dat de vrijwillige coaches die jongeren ondersteunen bij Kansrijk Wonen precies voldoen aan wat jongeren aangeven nodig te hebben.

De studenten zelf in opleiding voor hulpverlener gaven aan veel geleerd te hebben van het onderzoek. Dit kwam vooral door de benadering van Kansrijk Wonen die zo heel anders is dan de benadering van de hulpverlening.

Beide groepen studenten hebben goed werk geleverd en een mooi beeld geschetst en waardevolle aanbevelingen gegeven.