Sinds 2021 is Kansrijk Wonen een zelfstandige stichting geworden. Een stichting moet naast bestuurders ook een Raad van Toezicht hebben.

Toen ik werd gevraagd als lid voor de Raad van Toezicht, heb ik niet getwijfeld om ja te zeggen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe jongeren binnen Kansrijk Wonen weer op weg geholpen worden als zij vastlopen. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg op dit moment als directeur-bestuurder van Centrum Jeugd en Gezin in Veenendaal. Jongeren een duurzaam perspectief bieden en hen een kansrijke toekomst geven is zeker niet altijd eenvoudig, weet ik uit ervaring. Vooral de overgang van jongere naar jongvolwassen worden is vaak extra uitdagend. Wat ik heel bijzonder vind aan Kansrijk Wonen is dat zij de verantwoordelijkheid van jongeren niet overnemen, jongeren blijven zelf verantwoordelijk voor hun toekomst en de stappen die zij gaan zetten. Kansrijk Wonen wil naast deze jongeren staan en hen coachen, maar zij laten de regie bij de jongere zelf. Jongeren zijn veerkrachtig en het doet hen recht om ze daarin bevestigen en versterken. Wat Kansrijk Wonen uniek maakt, is dat zij niet problematiseren maar normaliseren. Vooral kijken naar wat wel lukt en waar kansen liggen. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het echt uitzonderlijk. Ik hoop dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere projecten in het land.

Als Raad van Toezicht hebben we gezamenlijk de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders. Ook kunnen we een klankbord voor hen zijn en tenslotte vervullen we de werkgeversrol richting de bestuurders. Ik vind het heel waardevol om betrokken te zijn bij Kansrijk Wonen. Graag zet ik mijn kennis en ervaring in, om samen met de andere leden Kansrijk Wonen te versterken. Dit om er gezamenlijk aan bij te dragen dat nog heel veel jongeren net dat steuntje in de rug krijgen om verder te kunnen met hun leven.
Paulien van Triest-Stoffer