Vertrouwenspersonen

Kansrijk Wonen wil een veilig woon – en werkklimaat bieden voor bewoners, hoofdbewoners en coaches. Er is een document over omgangsvormen en er zijn regelmatig gesprekken waarbij allerlei onderwerpen ter sprake komen. Toch kan het voorkomen dat er dingen zijn waar je niet tevreden over ben of zelfs heel bezorgd en heb je het idée dat je dit binnen de organisatie niet goed kunt bespreken. Daarom zijn er vertrouwenspersonen die je daarbij kunnen helpen.

Klik op de link hieronder voor het volledige document over de vertrouwenspersonen van Kansrijk Wonen en lees hoe je met hen in contact kan komen.

Vertrouwenspersonen Kansrijk Wonen