Visie

Kansrijk Wonen gaat uit van het denken in kansen en niet in problemen en wil aansluiten bij de mogelijkheden van jongeren. Uitgangspunten zijn:

  • Wat wil je leren
  • Wat heb je daarbij nodig
  • Wie uit je netwerk kan jou daar bij helpen

Kansrijk Wonen is dynamisch en beweegt mee met ontwikkelingen van en rond jongeren om zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheid te stimuleren.

In de huizen van Kansrijk Wonen zijn prettig en veilig om te wonen en de aanwezigheid van een hoofdbewoner draagt bij aan een goede sfeer in huis.

Kansrijk Wonen zorgt dat de coaches opgewassen zijn tegen hun taak door hen te ondersteunen met professionele coördinatoren.

De preventieve aanpak van Kansrijk Wonen zorgt ervoor dat jongeren de kans krijgen om in een vroeg stadium hun problemen aan te pakken en weer te gaan geloven in eigen kunnen.

Missie

Stichting Kansrijk Wonen ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen of vast zijn gelopen met woonruimte, coaching en netwerkondersteuning.

Door middel van een woonplek in een gewoon huis met gewone mensen krijgen de jongeren de kans om hun problemen de baas te worden en weer mee te doen in de samenleving.

Meer informatie over Kansrijk Wonen

Heb je vragen over Kansrijk Wonen?

Neem contact op, wij helpen je graag verder.