Wat is Kansrijk Wonen?

Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De huizen van Kansrijk Wonen zijn verdeeld over een aantal gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Wezep en Kampen). Het zijn gewone huizen in gewone wijken.

Jongeren wonen met vier personen in een huis. Drie jongeren zijn bewoners die ondersteuning nodig hebben en de vierde bewoner is een hoofdbewoner die een voorbeeldfunctie heeft. De jongeren die in een huis van Kansrijk Wonen verblijven, hebben moeite om mee te doen in de samenleving vanwege relationele, financiële en/of psychosociale problemen. Meestal hebben deze jongeren geen indicatie maar dreigen zij zonder coaching verder in problemen te komen. Door de preventieve aanpak krijgen jongeren de kans om in een vroeg stadium hun problemen de baas te blijven en weer te gaan geloven in eigen kunnen.

Door de Eigen Kracht benadering behoudt de jongere zelf de regie en is het netwerk van familie en vrienden actief betrokken bij de oplossingen voor de ontstane problemen. Het uiteindelijke doel van Kansrijk Wonen is dat de jongere na gemiddeld 12 tot 18 maanden weer optimaal kan meedoen in de maatschappij.

Visie en Missie Kansrijk Plan

Voor wie

De jongeren die in aanmerking komen voor een plek in de huizen van Kansrijk Wonen

 • zijn jongeren die de grip op hun leven zijn kwijt geraakt en vaak zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn en soms overlast veroorzaken. (zwerfjongeren).
 • zijn jongeren die vastlopen en niet in staat zijn om zonder hulp structuur aan te brengen in hun leven (zogenoemde risicojongeren).
 • hebben meestal geen indicatie voor hulpverlening omdat ze hier niet voor kiezen vanwege eerdere ervaringen of de weg er naar toe niet weten.
 • zijn in de leeftijd van 17 tot 23 jaar.
 • zijn afkomstig uit de regio Noord Veluwe (incl. Zeewolde) / regio Zwolle/Kampen
 • hebben een redelijke mate van zelfstandigheid
 • zijn jongeren die een dagbesteding hebben of bereid zijn om een daginvulling te vinden.
 • zijn jongeren die coaching willen accepteren

Dynamisch

Kansrijk Wonen is dynamisch en beweegt mee met ontwikkelingen van en rond jongeren. Dit komt tot uiting doordat:

 • de samenstelling van de huizen variabel is: Zo is er een huis waar vooral jongeren wonen die uit de maatschappelijke opvang komen. In dit huis wonen geen drie maar twee bewoners met een hoofdbewoner. Daarnaast wordt er nagedacht over een huis voor 16/17 jarigen met extra ondersteuning van vrijwilligers.
 • jongeren werken met een eigen plan: Jongeren maken samen met een coach een plan waar zij gedurende hun Kansrijk Wonen tijd aan willen werken.
 • er maatwerk wordt geboden: Niet alle jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen gaan standaard naar het bovengenoemde huis. Sommige jongeren hebben er veel baat bij om juist in een huis te wonen met jongeren uit een minder problematische achtergrond.
 • groeien in verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd: Sommige bewoners willen en kunnen binnen Kansrijk Wonen ook hoofdbewoner worden. Op die manier delen zij uit van wat ze geleerd hebben en groeien zij in het dragen van verantwoordelijkheid.

Vrijwilligers en professionals

Kansrijk Wonen is een unieke mix van de inzet van vrijwilligers en professionals. De volgende rollen zijn binnen het project te onderscheiden:

Hoofdbewoner Een jongere in de leeftijd van 18–24 jaar. Meestal een student of een jongere met een baan. De hoofdbewoner is sfeerbewaker in huis en aanspreekpunt. Regelmatig raken jongeren bevriend en blijft dit intact ook als de hoofdbewoner of de jongere vertrekt.

 

Coach Een vrijwilliger die wekelijks contact heeft met de jongere gedurende de tijd (1 jaar) dat de jongere in Kansrijk Wonen woont. Vaak ontstaan er blijvende contacten die ook doorgaan na Kansrijk Wonen.

 

Coördinator Een professional die ervaring heeft binnen het jongerenwerk. De coördinator doet de intakes met jongeren, de werving van hoofdbewoners en bewoners en de coaching van de coaches.

 

Projectleider Draagt zorg voor rapportages, financiën en de communicatie.

Bekijk ons team

Constructieve samenwerking

Kansrijk Wonen is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en Profilazorg. De woningcorporaties faciliteren in een geschikt huis, de gemeenten voorzien in financiële middelen. Het EBC (onderdeel van Profilazorg) regelt de backoffice zoals de contracten met bewoners en de administratie.

Daarnaast worden er door de coördinatoren contacten onderhouden met CJG’s, schoolmaatschappelijk werk van Landstede en Deltion, straathoekwerk en andere relevante instanties. De projectleider onderhoudt de contacten met gemeenten, woningcorporaties en andere contacten op beleidsniveau.

Partners waar wij mee samen werken

Heb je vragen over Kansrijk Wonen?

Neem contact op, wij helpen je graag verder.