Wat is kansrijk wonen?

Kansrijk Wonen biedt een kleinschalige woonruimte met coaching voor jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om een nieuwe start te maken. In een Kansrijk Wonen huis wonen vier  jongeren, waarvan één de hoofdbewoner is en drie bewoners. Elke jongere heeft een eigen coach. De coach heeft wekelijks contact met de jongere en begeleidt waar nodig. Gemiddeld wonen de jongeren 1 tot 1,5 jaar in een woning. De coördinatie van de woning wordt gedaan door de coördinator Kansrijk Wonen.

Voor wie is kansrijk Wonen?

Kansrijk Wonen is voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar. De problemen waar zij mee te maken hebben, zijn erg verschillend. Het kan gaan om openstaande schulden, relaties, moeite met het vormgeven en vasthouden van een daginvulling, integratieproblemen, moeite met het aanbrengen en volgen van structuur, etc. Het gaat bijna altijd om een combinatie van een aantal problemen. Jongeren die geïnteresseerd zijn in een plek in een van de woningen van Kansrijk Wonen kunnen zich aanmelden via de website. Na aanmelding volgt een oriënterend gesprek om te kijken of het van beide kanten klikt.

Waarom kansrijk wonen?

Door deze laagdrempelige vorm van wonen en begeleiding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren een beroep doen om zwaardere vormen van zorg wanneer dat niet echt nodig is. Voor de jongere fijn omdat de zelfstandigheid zoveel mogelijk intact blijft en voor u als gemeente ook fijn omdat woonplekken met zwaardere zorg beschikbaar blijven voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Kansrijk wonen in uw gemeente?

Neem contact op via het contactformulier met:

Eva Petra Simon

 

    BETROKKEN GEMEENTEN