Verwijzers

Bij Kansrijk Wonen gebruiken we de maximale inzet van het netwerk en vrijwillige, lokale coaches en minimale inzet van professionals. We zetten ons in om zwaardere vormen van begeleiding te voorkomen of te minimaliseren. Er is sprake van uiteenlopende problematiek. De complexiteit van de problemen zijn niet leidend, maar de vraag van de jongere zelf. Jongeren komen in aanmerking als ze woonkosten willen betalen en coaching willen accepteren. Ze hebben daginvulling of zijn hiernaar op zoek.

Voor wie?

 • Jongeren die nog niet eerder in aanraking zijn
  geweest met hulpverlening en vastlopen in hun
  sociale leven, moeite hebben met structuur en/of
  schulden hebben.
 • Jongeren die afgeknapt zijn op de hulpverlening.
 • Jongeren met een indicatie die een nieuwe stap
  willen zetten zonder indicatie.
 • Jongeren die een nieuw leven op willen bouwen in een
  voor hen onbekende cultuur.
 • Jongeren zonder een vaste woon- of verblijfplaats.

Verwijzersflyer

Download (PDF)

Extra informatie verwijzers

Download (PDF)

 

Jongeren in beeld